BỘ 10 KHUNG

Còn hàng

- KHÍCH THƯỚC  5 ẢNH 13 X18                               3 ẢNH 15 X21                              2 ẢNH 20X30  - CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG  - ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG - TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN - PHÒNG NGỦ ,PHONG ĂN ,PHÒNG KHÁCH HOẶC GÓC HOC TẬP

- KHÍCH THƯỚC  5 ẢNH 13 X18

                              3 ẢNH 15 X21

                             2 ẢNH 20X30 

- CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG 

- ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG

- TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN

- PHÒNG NGỦ ,PHONG ĂN ,PHÒNG KHÁCH HOẶC GÓC HOC TẬP

zalo