BỘ 11 KHUNG

Còn hàng

- KÍCH THƯỚC  6  ẢNH 13 X18                               2 ẢNH 15 X21                               2 ẢNH 20  X30                               1 ẢNH 30 X40                   - CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG  - ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG - TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN

- KÍCH THƯỚC  6  ẢNH 13 X18

                              2 ẢNH 15 X21

                              2 ẢNH 20  X30

                              1 ẢNH 30 X40                  

- CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG 

- ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG

- TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN

zalo