BỘ 12 KHUNG

Còn hàng

- KHÍCH THƯỚC  8 ẢNH 13 X18                               3 ẢNH 20 X 30                                1 ẢNH 30 X40                   - CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG  - ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG - TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN - PHÒNG NGỦ ,PHONG ĂN ,PHÒNG KHÁCH HOẶC GÓC HOC TẬP

- KHÍCH THƯỚC  8 ẢNH 13 X18

                              3 ẢNH 20 X 30 

                              1 ẢNH 30 X40                  

- CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG 

- ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG

- TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN

- PHÒNG NGỦ ,PHONG ĂN ,PHÒNG KHÁCH HOẶC GÓC HOC TẬP

zalo