BỘ KHUNG 9 ẢNH

Còn hàng

- KÍCH THƯỚC      4 ẢNH 15 X 21                                2 ẢNH 20 X25                               2 ẢNH 20  X30                               1 ẢNH 25  X 38                  - CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG  - ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG - TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN

- KÍCH THƯỚC      4 ẢNH 15 X 21

                               2 ẢNH 20 X25

                              2 ẢNH 20  X30

                              1 ẢNH 25  X 38                 

- CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG 

- ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG

- TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN

zalo