Khung ảnh Hàn Quốc

Còn hàng

Khung ảnh Hàn Quốc được thiết kế thẩm mỹ - đẹp và sang trọng bạn có thê sử dụng nhiều hình ảnh trên 1 khung, điều này giúp thể hiện được nhiều góc nhìn của sự kiện Kích thước 1 ảnh 40 x 60 3 ảnh 15 x 15 2 ảnh 27 x 27

Khung ảnh Hàn Quốc được thiết kế thẩm mỹ - đẹp và sang trọng

bạn có thê sử dụng nhiều hình ảnh trên 1 khung,

điều này giúp thể hiện được nhiều góc nhìn của sự kiện

Kích thước

1 ảnh 40 x 60

3 ảnh 15 x 15

2 ảnh 27 x 27

zalo