BỘ 11 KHUNG ĐỒNG HỒ

Còn hàng

- KÍCH THƯỚC    4  ẢNH 15 X 21                              4 ẢNH 24 X 24                               2  ẢNH 20 X 25                               1 ẢNH 20 X 40                               1 ĐỒNG HỒ              - CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG  - ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG - TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN

- KÍCH THƯỚC    4  ẢNH 15 X 21

                             4 ẢNH 24 X 24 

                             2  ẢNH 20 X 25 

                             1 ẢNH 20 X 40

                              1 ĐỒNG HỒ             

- CHẤT LIÊU ; KHUNG NHỰA NHẸ ,KHÔNG ẨM MỐC, ĐA DẠNG 

- ẢNH IN GIẤY FUJIPHIM NHẬT ,ÉP BỀ MẶT BẢO ĐẢM KHÔNG PHAI MÀU ,SÁNG LÁNG

- TREO ẢNH GIA ĐÌNH ,TRANG TRÍ ,LƯU GIỮ KỸ NIỆM ĐẸP THEO THỜI GIAN

zalo