Tự làm khung ảnh với Brad Rodriguez

Tự làm khung ảnh tại sao không. Cùng xem cách làm khung ảnh như thế nào nhé

Sử dụng máy cưa bànn, thước đo, mua ít vặt liệu gỗ, sơn về là ta có thể thử đc. Bạn có thể dễ dàng làm khung ảnh quà tặng cho gia đình và bạn bè cho nhưng ngày có sự kiện quan trọng.

TAGS :

Tự làm khung ảnh
zalo